Vanuit een open en toegankelijke houding benader ik je hulpvraag. Daarbij zie ik het als mijn taak om de aanpak af te stemmen op jouw mogelijkheden. Wat je wel kan doe jij zelf!

Ik werk graag oplossingsgericht. Dit betekent dat ik met jou samen op zoek ga naar je eigen krachten, zodat jij je leven zelf verder kan oppakken. Daarbij betrek ik ook graag, in overleg met je, mensen die iets kunnen betekenen om je doelen te behalen. Dit kunnen bijvoorbeeld je familieleden zijn maar ook je buren, vrijwilligers of professionals zoals wijkcoaches. Problemen maken dat mensen zich vaak terug trekken en passief worden. Ik ben ervan overtuigd dat actief meedoen in de maatschappij heel belangrijk is. Werken hieraan is mijn passie.