Welkom op mijn website Pia Dina!

Pia Dina heb ik in 2016  opgericht met als doel om kwetsbare mensen met diverse culturele achtergronden te begeleiden.

Ik heb in Turkije als verpleegkundige en verloskundige gewerkt. Door deze werkervaring en gemixt met de werkervaring in Nederland, heb ik mijn eigen stijl van begeleiding ontwikkeld. Mensen met wie ik gewerkt heb beschrijven mij als bevlogen, open, intuïtief, toegankelijk, betrokken, enthousiast en praktisch.

In Nederland heb ik vanaf 2007 tot 2016 heb ik bij STMG gewerkt. De eerste twee jaar binnen Preventiekracht Gezond in Gelderland en sinds 2009 binnen de Zichtbare Schakel. In beide projecten richtte Ik me op de doelgroep allochtonen. Mijn taken waren hierbij individuele- en groepsbegeleiding, spreekuren, huisbezoeken, problemen signaleren en analyseren in samenwerking met betrokkenen. In de jaren 2014 en 2015 heb ik de functie van wijkcoach in het wijkteam van Presikhaaf uitgevoerd. Gedurende deze jaren heb ik een goed netwerk opgebouwd met welzijn- en hulpverlenende instanties.

Ik weet op een laagdrempelige manier bewoners met diverse achtergronden te stimuleren zelf regie te nemen en dit om te zetten in acties. Ik maak een verbinding tussen bewoners en haar netwerk om hiermee de dienstverlening en zorg zo effectief en selectief mogelijk in te zetten. In mijn werkwijze heb ik geleerd om de eigen kracht en zelfredzaamheid van de bewoner centraal te stellen.